tea for tea


artinparsi:

Tea leaf harvest, Iran, January 1975

artinparsi:

Tea leaf harvest, Iran, January 1975

— 1時間前・リアクション124件
pradeepm:

She’s like chai in a beer mug.

pradeepm:

She’s like chai in a beer mug.

— 3時間前・リアクション4件

teaindiauk:

Plucking the finest quality teas that makes Tea India’s Chai taste so delicious #Tea #Chai #Spices #India

— 3時間前・リアクション5件